Архітектура і монументальне мистецтво

АУЛ

(тюрк.) 1. Невелике селище кавказьких горців. 2. Населений пункт кочових народів Середньої Азії у середньовічні часи.
Ещё