Архітектура і монументальне мистецтво

АНТАРАЛА

(санскр. — внутрішній дім)— приміщення для молитовних обрядів брахманського храму Стародавньої Індії або приміщення між молитовним залом і святилищем.
Ещё