БАТАРЕЯ

(фр.) Розташований на підвищенні оборонний комплекс з гарматами. Може бути земляним або мурованим, кількаярусним. Крім них існують: ~ анфіладна — укріплена позиція, з якої проглядається весь фронт фортеці. ~ мортирна (голл., фр.) — артилерійська батарея за бруствером, без амбразур. (синонім — баттер)

Архітектура і монументальне мистецтво 

БАТЕЙ →← БАТАРДА, БАТАРДО

T: 0.08868237 M: 3 D: 3