ТОСКАНСЬКИЙ ОРДЕР

Система стояково-балкових конструкцій, що була розроблена етруськими і давньоримськими зодчими. Є спрощеною модифікацією доричного: гладенька колона з базою теж завершена шийкою, ехіном і абакою, тенія над архітравом не мала регул з гуттами, фриз в антаблементі гладенький без тригліфів і метопів, карниз підтримується лише каблучком тощо. Поширений у класичній архітектурі.

Архітектура і монументальне мистецтво 

ТОСУ →← ТОРШЕР

T: 0.078456646 M: 3 D: 3