СИМУЛЬТАНІЗМ

(фр. — одночасний) Максимальне наповнення архітектурного твору символічними формами, атрибутами, скульптурними композиціями, розписами або декоративними елементами для наочного і недвозначного відображення належного змісту, певної ідеї. Подібне включення різноманітних символічних знаків часто мало місце і в творах образотворчого мистецтва.

Архітектура і монументальне мистецтво 

СИНАГОГА →← СИМЕТРІЯ

T: 0.095280467 M: 3 D: 3