СИМЕТРІЯ

(грец. — розмірність) Відповідність форм, розташованих відносно середини будівлі, забудови. Один з головних композиційних засобів в архітектурі та монументальному мистецтві. Мають місце: ~ гвинтоподібна — збіг архітектурних форм, який досягається уявлюваним рухом у просторі навколо центральної осі й одночасно по вертикалі; ~ дзеркальна — повна тотожність форм відносно центральної осі на площині; ~ конгруентна — те саме, що і осьова симетрія; ~ осьова — сумісна рівність фігур. Досягається шляхом обертання фігури відносно осі симетрії. Широко застосовується також в орнаментальних композиціях.

Архітектура і монументальне мистецтво 

СИМУЛЬТАНІЗМ →← СИМБОРІО

T: 0.086232925 M: 3 D: 3